viernes, 14 de julio de 2017

20170712-RELLEU- Monica Oltra ( VicePresidenta i Consejera d'igualdad i Politiques Inclusives- Diputada per Compromís- de la Generalitat Valenciana-. El 12 de Juliol de 2017 , va visitar RELLEU.


https://relleucronicahistoria.blogspot.com.es/2017/07/20170712-relleu-monica-oltra.html

viernes, 14 de julio de 2017


https://compromisperrelleu.blogspot.com.es/2017/07/20170712-relleu-monica-oltra.html  


NOTA DE PRENSA

EN VALENCIÀ:

Oltra anuncia la continuidad del servicio 

de los centros gestionados por Emaús en Alicante

    La Fundació Salut i Comunitat es fa càrrec de la gestió dels 10 centres que, 
fins ara, gestionava l'empresa Emaús .

- Oltra destaca la col·laboració dels ajuntaments amb la Conselleria 'en una
 negociació llarga i complicada' per a mantindre aquests centres i llocs de treball.

-                 
(12/07/2017) 

   La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica 
Oltra, ha assegurat a Relleu que la continuïtat del servei dels centres d'atendió 
a persones amb diversitat funcional, dones víctimes de violència de gènere i 
xiquets i xiquetes en situació de desprotecció, que fins ara prestava l'empresa 
Emaús està garantida després que la Fundació Salut i Comunitat haja asumió 
la seua gestió. 

   Oltra ha visitat les localitats de Relleu i Altea, on se situen la majoria d'aquests 
deu centres, dels quals ha visitat el centre ocupacional 'Rincón del Clot' per a 
persones amb diversitat funcional a Relleu, i el centre de protecció per a xiquets 
i xiquetes tutelades per la Generalitat 'Altea'. Així mateix s'ha reunit amb les 
alcaldes i els treballadors dels equips municipals de tots dos municipis. 

   La gestió dels dos centres i 4 més fins ara gestionats per Emaús ha sigut asumida 
per la Fundació Salut i Comunitat a través d'un contracte d'emergència "per a poder 
continuar i no perdre cap dia d'atenció i assistència als seus usuaris", i en el mes 
d'octubre es procedirà a un contracte de licitació d'urgència "per a donar una 
estabilitat a aquesta situació transitòria", ha assenyalat la vicepresidenta. 

   La vicepresidenta satisfeta per l'acord 

   Oltra s'ha mostrat molt satisfeta amb els bons resultats "d'una negociació larga 
i complicada" en la qual tant els ajuntaments dels municipis on es situen aquests 
centres com la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "han col·laborat i 
treballat amb l'objectiu comú de mantenir aquests centres oberts" i els llocs de 
treball que porten aparellats. 

   Cal recordar que l'empresa Emaús es trobava en procés de liquidació después 
d'entrar en concurs de creditors, amb un deute de 21 milions d'euros, 5 d'ella 
amb la Seguretat Social. A més, els treballadors dels centres estan afectas 
per un ERE d'extinció que està pendent de resolució judicial. 

   En total són 10 centres els que s'han vist afectats per aquesta situació amb 
126 persones usuàries dels mateixos, la majoria persones menors d'edat, i 134 
treballadors i treballadores. 


   La vicepresidenta ha explicat que en aquests dos últims anys, des de la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha treballat perquè la situación 
econòmica per la qual travessava l'empresa "no afectara al servei i tracte que 
reben els usuaris dels centres", i ha destacat que s'ha aconseguit "gràcies a la 
professionalitat de les persones que treballen en ells". 

   Amb aquest objectiu, des de la Conselleria s'han mantingut reuniones 
periòdiques amb els treballadors de Emaús i s'han fet múltiples gestiona 
per a garantir el pagament dels seus salaris i el manteniment dels seis 
llocs de treball. Així mateix, s'ha estat permanentment en contacte amb 
l'administrador concursal i s'han realitzat nombroses gestions perquè una
 altra empresa es fera càrrec del contracte de gestió d'aquests centres. 

   Oltra ha afegit que la situació que ha patit Emaús és un exemple més de 
mala gestió de l'antic govern, "que va continuar contractant amb una 
entitat que tenia un deute de 21 milions d'euros". 
   Serveis socials reforçats 
   Després de la reunió mantinguda amb els treballadors dels serveis 
socials de l'Ajuntament de Relleu, la vicepresidenta ha assenyalat 
l'aposta que des de la Conselleria s'està fent per la "remunicipalització" 
dels serveis socials a través de la "atenció base", amb un incremento 
pressupostari que va a permetre "dotar d'un major finançament las 
municipis per a la contractació de professionals que formaran part 
dels equips multidisciplinaris". 
   En el cas dels municipis de Finestrat, Relleu, Orxeta i Sella, la 
Conselleria ha destinat enguany 85.086 euros per a la contractació del 
personal de l'equip base, quantitat que s'ha incrementat en un 130 per 
cent respecte als 37.135 euros de l'any passat. 
   L'augment de personal "repercuteix en una millor atenció a les 
persones" ha indicat Oltra, qui ha explicat que amb les inversiones 
realitzades des del seu departament en aquesta zona "les ràtios de 
professionals per habitant passen d'un professional cada 6.658 habitante 
en 2016, a un per cada 2.756 a la final d'any".  


Font: Pàgina web: 


NOTA DE PRENSA
EN CASTELLANO:
Oltra anuncia la continuidad del servicio 
de los centros gestionados por Emaús en Alicante
12/07/2017
   -La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado en Relleu que la 
continuidad del servicio de los centros de atención a personas 
con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de 
género y niños y niñas en situación de desprotección, que 
hasta ahora prestaba la empresa Emaús, está garantizada 
después de que la Fundación Salud y Comunidad haya 
asumido su gestión. 

   -Oltra ha visitado las localidades de Relleu y Altea, 
donde se ubica la mayoría de estos diez centros, de los
 que ha visitado el centro ocupacional 'Rincón del Hoyo' 
para personas con diversidad funcional, en Relleu, y el 
centro de protección para niños y niñas tuteladas por la 
Generalitat 'Altea'. Asimismo, se ha reunido con los 
alcaldes y los trabajadores de los equipos municipales de 
ambos municipios. 

   -La gestión de ambos centros y 4 más hasta ahora 
gestionados por Emaús ha sido asumida por la Fundación 
Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia, 
"para poder continuar y no perder un sólo día de atención
 y asistencia a sus usuarios", y en el mes de octubre se 
procederá a un contrato de licitación de urgencia "para 
dar una estabilidad a esta situación transitoria", ha 
señalado la vicepresidenta. 

   -La vicepresidenta satisfecha por el acuerdo 


   -Oltra se ha mostrado muy satisfecha con los buenos resultados "de
 una negociación larga y complicada" en la que, tanto los ayuntamientos 
de los municipios donde su ubican estos centros como la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, "han colaborado y trabajado con el 
objetivo común de mantener estos centros abiertos" y los puestos de 
trabajo que llevan aparejados. 

   -Cabe recordar que la empresa EMAUS se encontraba en proceso
 de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, con una deuda 
de 21 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social. Además,
 los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de 
extinción que está pendiente de resolución judicial.  

   -En total, son 10 centros los que se han visto afectados por esta 
situación con más de 126 personas usuarias de los mismos, 
la mayoría personas menores de edad, y 134 trabajadores y trabajadoras. 

   -La vicepresidenta ha explicado que en estos dos últimos años, desde 
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trabajado para 
que la situación económica por la que atravesaba la empresa "no 
afectara al servicio y trato que reciben los usuarios de los centros",
 y ha destacado que se ha conseguido "gracias a la profesionalidad 
de las personas que trabajan en ellos". 

   -Con ese objetivo, desde la Conselleria se han mantenido reuniones
 periódicas con los trabajadores de EMAUS y se han hecho múltiples 
gestiones para garantizar el pago de sus salarios y el mantenimiento 
de sus puestos de trabajo. Asimismo, se ha estado permanentemente 
en contacto con el administrador concursal y se han realizado 
numerosas gestiones para que otra empresa se hiciera cargo del 
contrato de gestión de estos centros. 

   -Oltra ha añadido que, la situación que ha padecido Emaús es un 
ejemplo más de mala gestión del antiguo gobierno, "que continuó 
contratando con una entidad que tenía una deuda de 21 millones de euros". 
   -Servicios sociales reforzados 
   -Tras la reunión mantenida con los trabajadores de los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Relleu, la vicepresidenta ha señalado 
la apuesta que desde la Conselleria se está haciendo por la 
"remunicipalización" de los servicios sociales a través de la 
"atención base", con un incremento presupuestario que va a 
permitir "dotar de una mayor financiación a los municipios para la
 contratación de profesionales que formarán parte de los equipos 
multidisciplinares". 
   -En el caso de los municipios de Finestrat, Relleu, Orxeta y Sella, 
la Conselleria ha destinado este año 85.086 euros para la 
contratación del personal del equipo base, cantidad que se ha 
incrementado en un 130 por ciento respecto a los 37.135 euros 
del año pasado. 
   -El aumento de personal "repercute en una mejor atención a 
las personas" ha indicado Oltra, quien ha explicado que con las 
inversiones realizadas desde su departamento en esta zona
 "las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional 
cada 6.658 habitantes en 2016, a uno por cada 2.756 a finales de este año".


Fuente: Pagina Web: 


Més informació:

20170712-RELLEU- Monica Oltra ( VicePresidenta i Consejera d'igualdad i Politiques Inclusives- Diputada per Compromís- de la Generalitat Valenciana-. El 12 de Juliol de 2017 ,va visitar  RELLEU.

20170712S-RELLEU.Monica Oltra,visita el Centre Emaus de RELLEU, i visita RELLEU.
Fuente:Radio Onda Cero Marina Baixaprograma:Más de Uno Marina Baixa (13/07/2017)

20170712-Nota de Prensa de la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana:
Mónica Oltra. (12/07/2017).

20170712S-Oltra anuncia la continuidad del servicio de los centros gestionados por Emaús en Relleu y Altea.-Audio entrevista.Relleu (12/07/2017).
- Declaraciones de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra: http://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20170712/audio/MOltra_VICE__Altea_y_Relleu.mp3   

viernes, 7 de julio de 2017

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170507-BIC pantano de Relleu Colegio de Ingenieo...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170507-BIC pantano de Relleu Colegio de Ingenieo...: https://relleupantano.blogspot.com.es/2017/07/20170507-bic-pantano-de-relleu-colegio.html   LA PRESA DE RELLEU  PRESENTACIÓN EN EL COLEG...

20170507-BIC pantano de Relleu Colegio de Ingenieos de Caminos, Canales y Pertos de Alicante - Mayo 2017 x Manolo Soler.

20170417-RELLEU- PANTANO DE RELLEU: -PETICIÓN DE FIRMAS APOYANDO LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD-


jueves, 6 de julio de 2017

RELLEU-*BENESIT* A.CULTURAL: 20170724-RELLEU-TERRA DE MUNTANYA -Gira Cultural d...

RELLEU-*BENESIT* A.CULTURAL: 20170724-RELLEU-TERRA DE MUNTANYA -Gira Cultural d...: https://relleubenesit.blogspot.com.es/2017/07/20170724-relleu-terra-de-muntanya-gira.html DILLÚNS 24 DE JULIOL, a les 22:00 horas.  ...

20170724-RELLEU-TERRA DE MUNTANYA -Gira Cultural d'estiu.-24/07/2017_22h.
20170724-RELLEU-TERRA DE MUNTANYA -Gira Cultural d'estiu. DILLUNS 24 DE JULIOL, 22:00 horas  

viernes, 16 de junio de 2017

RELLEU.COMUNITAT.REC/Relleu: 20170306-RELLEU-SINDICATO DEL RIEGO MAYOR - PRECIO...

RELLEU.COMUNITAT.REC/Relleu: 20170306-RELLEU-SINDICATO DEL RIEGO MAYOR - PRECIO...: http://relleucomunitat.blogspot.com.es/2017/06/20170306-relleu-sindicato-del-riego.html Por el Sindicato Mayor de Relleu , en la Junta del...20170624-RELLEU-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -*RIEGO MAYOR DE LA VILLA DE RELLEU* EL 24 DE JUNIO DE 2017 A LAS 17:00H
http://relleucomunitat.blogspot.com.es/2017/06/20170624-relleu-asamblea-general.html

20170306-RELLEU-SINDICATO DEL RIEGO MAYOR - PRECIO DEL RIEGO 2017
http://relleucomunitat.blogspot.com.es/2017/06/20170306-relleu-sindicato-del-riego.html 

viernes, 12 de mayo de 2017

RELLEU-CRÒNICA-HISTÒRIA: 20170520-RELLEU- LA CAGÀ DEL BÙFAL x Festers de Sa...RELLEU-CRÒNICA-HISTÒRIA: 20170520-RELLEU- LA CAGÀ DEL BÙFAL x Festers de Sa...: https://relleucronicahistoria.blogspot.com.es/2017/05/20170520-relleu-la-caga-del-bufal-x.html 20170520-RELLEU- LA CAGÀ DEL BÙFAL x Fester...

20170520-RELLEU- LA CAGÀ DEL BÙFAL x Festers de Sant Albert 2017 (20 DE MAIG DE 2017)-(20 DE MAO DE 2017) EN EL CAMPO DE FUTBOL DE RELLEU

https://relleucronicahistoria.blogspot.com.es/2017/05/20170520-relleu-la-caga-del-bufal-x.html
20170520-RELLEU- LA CAGÀ DEL BÙFAL x Festers de Sant Albert 2017
 (EL 20 DE MAIG DE 2017)

20170520-RELLEU- LA CAGÀ DEL BÙFAL x Festers de Sant Albert 2017 (20 DE MAIG DE 2017)-(20 DE MAYO DE 2017) EN EL CAMPO DE FUTBOL DE RELLEU

https://relleucronicahistoria.blogspot.com.es/2017/05/20170520-relleu-la-caga-del-bufal-x.html
20170520-RELLEU- LA CAGÀ DEL BÙFAL x Festers de Sant Albert 2017
 (EL 20 DE MAIG DE 2017)
PICAETES, BEGUDA I PER LA NIT ENTREPANS A PREUS POPULARS!!!
I A MIGDIA QUE NINGÚ ES QUEDE SENSE EL SEU PLAT DE PAELLA A 3 EUROS, FEU LA RESERVA A QUALSEVOL FESTER!!!
I PER LA VESPRADA TINDREM UN BON TARDEO EN LA BANDETA ATENEU DE LA VILA! Estarem al campo de futbol!!!! Gràcies!!

LLÓC: POLIESPORTIIU DE RELLEU , Carretera Avinguda de la Vilajoiosa- RELLEU.
"La cagà del Búfal"
el Dissabte 20 de Maig 2017. Aneu adquirint les vostres parceles que s'acaben! El premit serà de 1000 euros. Molta sort! (per a més informació, parlar en qualsevol fester de Sant Albert ó www-relleusantalbert.blogspot.com  ).
Dia complet en el Poli Esportiu de Relleu, Carretera de Relleu a La VilaJoiosa s/n. Relleu-03578-Marina Baixa-
(Servici de Barra i cuina a benefici de les festers de Sant Albert 2017.)

Organiza: Comisión de Fiestas San Alberto 2017.  *III.ANY*.

El 20 de Mayo de 2017 , la Comisión de Fiestas de San Alberto, 
"La Cagà del Búfalo, en el campo de fútbol de Relleu.
La fiesta será desde las 10:00h am, con Musica dj, bebidacomida , buena compañía., castillo para los niños..... mientras esperamos el gran momento *La Cagada*.
(Condiciones del Juego).
*El ganador será el portador de la papeleta con el numero que coincida con el numero de la parcela donde el animal realice la deposición.
*El caso de encontrarse en dos o más parcelas diferentes, el premio será  el correspondiente a la parcela  con mayor deposición visible.
*En caso de que esta observación no sea clara y visible a simple vista, el premio se repartirá entre los portadores de las papeletas con el numero de las parcelas.
*En caso de que la deposición no caiga en una ó varias parcelas por las que se hayan realizado varias apuestas, se esperará a que el animal realice ora deposición.

A beneficio de La Comisión de Fiestas de San Alberto 2017.  www.relleusantalbert.blogspot.com  
Camisetas i polares a la venta

*La comisión de fiestas de Sant Alberto 2017 se reserva el derecho a modificar o a aplazar la celebración de este evento por motivos climatológicos.

Servicio de Barra a cargo de la Comisión de Fiestas San Alberto 2016.
-Comidas: Paellas por encargo (preguntar a los festejos).
-1 Plat PAELLA = 3 €uros.
-1Tapa y caña = 2,5€uros.
-1 Tapa = 2,0€uros. (Tapas típicas del pueblo).
-1 Cerveza = 1,0€uros.
-1 Paella.
- Música, Castillo para los niños, buen rollo..........

RELLEU"DENUNCIA": 20170511-Relleu-AlicantePlaza.es Aceptan la oferta...

RELLEU"DENUNCIA": 20170511-Relleu-AlicantePlaza.es Aceptan la oferta...: http://relleudenuncia.blogspot.com.es/2017/05/20170511-relleu-alicanteplazaes-aceptan.html   http://www.alicanteplaza.es/...20170511-Relleu-Aceptan la oferta por Les Boqueres y aplazan el ERE de EMAÚS.

http://relleudenuncia.blogspot.com.es/2017/05/20170511-relleu-alicanteplazaes-aceptan.html 

20170511-Relleu-AlicantePlaza.es Aceptan la oferta por Les Boqueres y aplazan el ERE de EMAÚS.

http://www.alicanteplaza.es/aceptan-la-oferta-por-les-boqueres-y-anulan-el-ere-de-emaus

20161214-INFORMCION.COM Los trabajadores de la Fundación RELLEU protestan el 15 de diciembre de 2016 , tras ocho meses sin cobrar.

*RELLEUPOBLE**ElNostrePoble.: 20170507-RELLEU-Desactivan una granada de la Guerr...

*RELLEUPOBLE**ElNostrePoble.: 20170507-RELLEU-Desactivan una granada de la Guerr...: *RelleuPoble* http://relleupoble.blogspot.com.es/2017/05/20170507-relleu-efecom-desactivan-una.html 20170507-Relleu-EFE.co...

*RelleuPoble*

20170507-RELLEU-Desactivan una granada de la Guerra Civil utilizada por el bando republicano en la guerra civil , encontrada en un tejado de la Font de la Figuera de  RELLEU. http://relleupoble.blogspot.com.es/2017/05/20170507-relleu-efecom-desactivan-una.html
20170507-Relleu-Informacion.com Desactivan en Relleu una granada utilizada por el bando republicano en la Guerra Civil.  http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2017/05/06/desactivan-relleu-granada-utilizada-bando/1891138.html 

domingo, 16 de abril de 2017

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170417-RELLEU- PANTANO DE RELLEU: -PETICIÓN DE F...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170417-RELLEU- PANTANO DE RELLEU: -PETICIÓN DE F...: http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/04/20170417-relleu-pantano-de-relleu.html   ENLACE:  https://www.change.org/p/president-de-la...

20170417-RELLEU- PANTANO DE RELLEU: -PETICIÓN DE FIRMAS APOYANDO LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD-

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: RELLEU.COMUNITAT.REC/Relleu: 20170414-RELLEU-LA BA...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: RELLEU.COMUNITAT.REC/Relleu: 20170414-RELLEU-LA BA...: RELLEU.COMUNITAT.REC/Relleu: 20170414-RELLEU-LA BASSA DEL MOLÍ VELL - ESTA SECA...Perquè? : http://relleucomunitat.blogspot.com.es/2017/04/20170414...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170322-RELLEU-PANTANO_2nd IWA Regional Symposium...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170322-RELLEU-PANTANO_2nd IWA Regional Symposium...: http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/03/20170322-2nd-iwa-regional-symposium.html   2nd IWA Regional Symposium, PPFW 2017, Izmir, Tur...

20170322-RELLEU-PANTANO_2nd IWA Regional Symposium, PPFW 2017, Izmir, Turkey, 22-24 th March- versión en inglés.

20170322-EVALUACION DEL ESTADO DE LA ANTIGUA PRESA DE RELLEU, PERPECTIVAS FUTURAS - versión en español.
http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/04/20170317-evaluacion-del-estado-de-la.html  

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170322-EVALUACION DEL ESTADO DE LA ANTIGUA PRESA...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170322-EVALUACION DEL ESTADO DE LA ANTIGUA PRESA...: http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/04/20170317-evaluacion-del-estado-de-la.html      ************Ponencia Symposio IWA 2017 Pant...

20170322-RELLEU-PANTANO_2nd IWA Regional Symposium, PPFW 2017, Izmir, Turkey, 22-24 th March- versión en inglés.

20170322-EVALUACION DEL ESTADO DE LA ANTIGUA PRESA DE RELLEU, PERPECTIVAS FUTURAS - versión en español.
http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/04/20170317-evaluacion-del-estado-de-la.html  

jueves, 13 de abril de 2017

RELLEU MARE DEU 2017: 20170429-FESTES D'ABRIL DE LA MARE DE DÉU DEL MIRA...

RELLEU MARE DEU 2017: 20170429-FESTES D'ABRIL DE LA MARE DE DÉU DEL MIRA...: http://relleumaredeu2017.blogspot.com.es/2017/04/20170429-festes-dabril-de-la-mare-de.html 20170429-FESTES D'ABRIL DE LA MARE DE DÉU ...

MareDeuDelMiracle-RELLEU-IIICENTENARI-1710-2010-

miércoles, 29 de marzo de 2017

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170322-RELLEU-PANTANO_2nd IWA Regional Symposium...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170322-RELLEU-PANTANO_2nd IWA Regional Symposium...: http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/03/20170322-2nd-iwa-regional-symposium.html   2nd IWA Regional Symposium, PPFW 2017, Izmir, Tur...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B5TGWqCvHr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

domingo, 26 de marzo de 2017

domingo, 19 de marzo de 2017

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170131V-VIDEO-RELLEU -PANTÀ -Vista de pardàl-EMB...

RELLEU-PANTÀ *PANTANO DE RELLEU* S.XVI al XVII.: 20170131V-VIDEO-RELLEU -PANTÀ -Vista de pardàl-EMB...: http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/03/20170131-video-relleu-panta-embalsament.html 31/01/2017 ****** Video vista DE PARDÀL del Pan...

20170131V-VIDEO-RELLEU -PANTÀ -Vista de pardàl-EMBALSAMENT DE RELLEU -S.XVI-XVII. xFotoneutrón2017

http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/03/20170131-video-relleu-panta-embalsament.html
31/01/2017
******Video vista DE PARDÀL del Pantà de Relleu 31 de Gener de 2017.(Embalsamen s.XVII-XVIII.)
 D E C L A R È M   E L   P A N T À/ E M B A L S A M E T   D E   R E L L E U 
D E C L A R E M O S   E L  P A N T A N O/E M B A L S E    D E  R E L L E U
-B.I.C-
BÉ D'INTERÉS CÚLTURAL- BIÉN DE INTERÉS CULTURAL
PATIMONI  CULTURAL - PATRIMONIO CULTURAL

#RESCATEMELPANTADERELLEU

Realizat i autorizat la difusió : x Sjimmy Reefman,13/02/2017. 
LLÓC: EL PANTÀ DE RELLEU-EMBALSAMENT
POBLACION: RELLEU-CODIC POSTAL: 03578.
COMARCA: MARINA BAIXA
PROVINCIA: ALACANT.
Gravar per = FOTONEUTRÓN  Durada 5minuts 17 segons. 


20170131-VIDEO-RELLEU -PANTÀ -EMBALSAMENT DE RELLEU -S.XVI-XVII. xFotoneutrón2017........................................................................................ 
http://relleupantano.blogspot.com.es/2017/03/20170131-video-relleu-panta-embalsament.html  


Bien de Interés Cultural

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Interés_Cultural